Mẫu Bảng thanh toán tiền lương

 • Đánh giá: (12 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 42 KB
 • Lượt tải: 21.530
 • Ngày xuất bản: 03/01/2013
 • Ngày cập nhật: 10/04/2014

Giới thiệu

Bộ (Sở):........

Đơn vị:........

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng:..........Năm:................

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu Tờ khai thuế GTGT Mẫu Tờ khai thuế GTGT Phương pháp khấu trừ thuế

Mẫu Tờ khai thuế GTGT
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.982

Mẫu Báo cáo tài chính Mẫu Báo cáo tài chính Biểu mẫu

Mẫu Báo cáo tài chính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.913

Bảng cân đối tài khoản Bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.640

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Biểu mẫu Biên lai thu tiền Biểu mẫu Biên lai thu tiền Mẫu số: 06-TT - Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Biểu mẫu Biên lai thu tiền
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.921
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán