Hướng dẫn làm bài giảng điện tử - Ebook

 • Đánh giá: (89 Đánh giá )
 • Phát hành: Trần Quang Hải
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,9 MB
 • Lượt xem: 178.125
 • Lượt tải: 139.824
 • Ngày xuất bản: 13/03/2009
 • Ngày cập nhật: 13/03/2009
 • Yêu cầu: định PDF

Giới thiệu

Thông thường để bài giảng có nội dung phong phú, hấp dẫn chúng ta thường sử dụng nhiều font và các ký hiệu, nhưng các font chữ mà bạn dụng trong slide có thể máy khác không có.

MS PowerPoint 2003
Bài 1 Thao tác cơ bản
Bài 2 Giới thiệu các chức năng cơ bản
Bài 3 Làm việc với textbox, autoshape
Bài 4 Làm việc với hình ảnh
Bài 5 Movies & sound
Bài 6 Làm việc với slide
Bài 7 Slide master
Bài 8 Hyperlink
Bài 9 Sử dụng hiệu ứng trình chiếu
Bài 10 In ấn

MS PowerPoint 2007
Cài đặt MS PowerPoint 2007
Bài 1 Làm quen với giao diện powerpoint 2007
Bài 2 Làm việc với textbox & autoshape
Bài 3 Sử dụng smartart
Bài 4 Làm việc với hình ảnh - pictures
Bài 5 Video & sounds
Bài 6 Thiết kế slide
Bài 7 Slide master
Bài 8 Liệu ứng trình chiếu
Những kỹ thuật cần biết
Những vấn đề thường gặp trong powerpoint
Phím tắt trong powerpoint
Sử dụng đèn chiếu

200 cách cứu ổ cứng - Ebook 200 cách cứu ổ cứng - Ebook

200 cách cứu ổ cứng - Ebook
 • Đánh giá: 60
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.343

Học flash trong 24 giờ - Ebook Học flash trong 24 giờ - Ebook

Học flash trong 24 giờ - Ebook
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.911

Internet và Intranet - Ebook Internet và Intranet - Ebook

Internet và Intranet - Ebook
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.439

Tự học Microsoft Word 2003 - Ebook Tự học Microsoft Word 2003 - Ebook

Tự học Microsoft Word 2003 - Ebook
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.825

Beginning DirectX9 - Ebook Beginning DirectX9 - Ebook

Beginning DirectX9 - Ebook
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.526

Giáo trình HTML - Ebook Giáo trình HTML - Ebook

Giáo trình HTML - Ebook
 • Mở đầu - HTML là gì, cấu tạo một trang web dưới dạng HTML, màu chữ, màu nền... tất cả có trong Giáo trình HTML...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 172,6 KB
 • Yêu cầu: trình duyệt
 • Tìm thêm: HTML giáo trình lập trình web tin học ebook
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52.599

PHP/MySQL Programming for the Absolute Beginner PHP/MySQL Programming for the Absolute Beginner

PHP/MySQL Programming for the Absolute Beginner
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.179

Hướng dẫn setup modem 5450 Siemens - Ebook Hướng dẫn setup modem 5450 Siemens - Ebook

Hướng dẫn setup modem 5450 Siemens - Ebook
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.787

Tự học Visual Basic - Ebook Tự học Visual Basic - Ebook

Tự học Visual Basic - Ebook
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Ebook gồm 16 chương hướng dẫn chi tiết cơ bản (có hình ảnh minh họa) từ "cài đặt VB6" đến "lập trình với kỹ thuật DAO"...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 1,9 MB
 • Yêu cầu: Tiếng Việt, Microsoft Word, Winrar
 • Tìm thêm: Tự học Visual Basic - Ebook tu hoc visual basic
 • Đánh giá: 75
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58.752

Tài liệu SEO toàn tập Tài liệu SEO toàn tập

Tài liệu SEO toàn tập
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 375
Xem thêm Tin học - Lập trình