Hợp đồng thử việc

 • Đánh giá: (4 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 39 KB
 • Lượt tải: 3.342
 • Ngày xuất bản: 13/11/2012
 • Ngày cập nhật: 13/11/2012

Giới thiệu

CÔNG TY................
Số: ………../......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Hôm nay, Ngày …………tháng ………..năm ……….chúng tôi gồm :

1. BÊN A: CÔNG TY

Địa chỉ:………………...……………

Do Ông là đại diện.………………...……………

2. BÊN B: ÔNG / BÀ :………………………………………...………………

Sinh năm ………………………………………

CMND số: ………………do CA tỉnh / TP …………..cấp ngày:………………

Thừơng trú tại:………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………

Cùng thỏa thuận như sau :

Điều 1 : Bên A đồng ý cho bên B thử việc tại: ………………………Bên A (địa chỉ như trên) trong thời gian: ..........……….tháng .

Điều 2: Thời gian làm việc từ: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 hàng ngày ( được nghỉ trưa 1 tiếng – bao gồm cả giơ ăn cơm trưà ), nếu Bên A có nhu cầu tăng ca bên B sẵn sàng đáp ứng trừ trường hợp bên B bị bẹânh, ốm đau ( có chứng nhận của cơ quan y tế).

Bên B được hưởng lương theo thời gian hoặc theo sản phẩm, Bên A đảm bảo lương của Bên B không thấp hơn 75 % lương trung bình của công nhân chính thức có loại công việc tương ứng. Thời gian nhận lương là từ: ngày 15 đến ngày 20 của tháng kế tiếp .

Điều 3: Trong thời gian thử việc Bên B có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện theo nội qui lao động và qui định của Bên A, nếu Bên B vi phạm thì bên B sẽ bị xử lý theo qui định của Bên A.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Hợp đồng mua bán bất động sản Hợp đồng mua bán bất động sản

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 138

Mẫu hợp đồng đấu thầu Mẫu hợp đồng đấu thầu

Mẫu hợp đồng đấu thầu
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 589

Mẫu hợp đồng thầu phụ Mẫu hợp đồng thầu phụ

Mẫu hợp đồng thầu phụ
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.301

Mẫu Hợp đồng thuê nhà Mẫu Hợp đồng thuê nhà

Mẫu Hợp đồng thuê nhà
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.093

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý