Mẫu Hợp đồng mượn xe

 • Đánh giá: (4 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt tải: 3.411
 • Ngày xuất bản: 13/11/2012
 • Ngày cập nhật: 13/11/2012

Giới thiệu

HỢP ĐỒNG MƯỢN XE

Số: ……..............................…………

TPHCM, Ngày............ tháng...... năm 200...

BÊN MƯỢN (BÊN A):.........................

Địa chỉ:.............................................................

Điện thoại: .................. Fax:...............

Email:............................................

Mã số thuế: ............................................

Do Ông/Bà ............................................

BÊN CHO MƯỢN: ( BÊN B)............................................

(Nếu là công ty thì ghi như phía trên)

Họ và tên :............................................

Sinh ngày :................ Dân tộc : .............Quốc tịch :...............

CMND số : ...................Ngày cấp.............. Nơi cấp.................

Địa chỉ thường trú:............................................

Đồng ý ký kết hợp đồng mượn xe với điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

- Bên B đồng ý cho Bên A mượn Xe ……………………

Nhãn hiệu : …………………………

Biển kiểm soát số : …………………………

Các thông số khác : ………………………… (nếu có)

- Thời gian cho mượn: .........Từ ngày: ..........đến ngày:.............

- Mục đích mượn:...............................

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1/ Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

- Giao xe Bên A đúng ngày thoả thuận có giá trị.

- Được hưởng phí dịch vụ được quy định trong hợp đồng này.

2/ Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Sử dụng đúng mục đích thuê

- Được sửa chữa nếu hư hỏng trong quá trình sử dụng và phải chịu mọi chi phí sửa chữa.

- Có trách nhiệm đối với tác hại gây ra do bên thứ ba khi sử dụng.

- Chịu trách nhiệm trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng: xăng, tài xế, sửa chữa ....

- Thanh toán tiền thuê xe đúng hạn cho Bên A

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh các vấn đề khác thì hai bên cùng thống nhất với nhau bằng văn bản.

- Hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng khi nhận thấy không còn cần thiết, trước khi chấm dứt hợp đồng phải báo trước cho bên kia biết bằng văn bản.

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Đăng ký mô tô, xe máy Đăng ký mô tô, xe máy

Đăng ký mô tô, xe máy
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 164

Giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe Giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Đăng ký xe tạm thời Đăng ký xe tạm thời

Đăng ký xe tạm thời
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT

Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Mẫu giấy khai đăng ký xe Mẫu giấy khai đăng ký xe

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.503

Báo cáo cấp phôi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Báo cáo cấp phôi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT

Báo cáo cấp phôi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Giấy sang tên di chuyển Giấy sang tên di chuyển

Giấy sang tên di chuyển
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 606
Xem thêm Giao thông vận tải