Hợp đồng mua bán xe Mẫu giấy tờ mua bán, chuyển nhượng

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 108,5 KB
 • Lượt tải: 20.141
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc mẫu Hợp đồng mua bán xe được sử dụng nhiều trong cuộc sống với trong việc mua bán ô tô, xe máy.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE
Số:…/…

Tại Phòng Công chứng số...... thành phố........ (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):..........................

Ông (Bà):.....................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................................cấp ngày.......................... tại ...........

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông:.............................................................................................................

Sinh ngày:.....................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:...............................cấp ngày.......................... tại .......................

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................

Cùng vợ là bà:.....................................................................................................

Sinh ngày:.......................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................................cấp ngày.......................... tại ...........

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ:................................................................................................................

Sinh ngày:...........................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................................cấp ngày.......................... tại ..............

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:...........................................................................................

- Họ và tên:...........................................................................................................................

Sinh ngày:............................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................................cấp ngày.......................... tại ...........

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:..........................

Họ và tên người đại diện:.................................................................................................

Sinh ngày:............................................................................

Chứng minh nhân dân số:......................................cấp ngày.......................... tại ...........

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ....... ngày............ do............ lập

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình Biểu mẫu hành chính

Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.049

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Biểu mẫu hợp đồng xây dựng

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.535

Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.904

Mẫu hợp đồng thuê khoán Mẫu hợp đồng thuê khoán Biểu mẫu hành chính

Mẫu hợp đồng thuê khoán
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.372

Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở Biều mẫu hành chính

Biểu mẫu hợp đồng thuê nhà ở
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.137

Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.486

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi Biểu mẫu hành chính

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.491

Hợp đồng dịch vụ tư vấn Hợp đồng dịch vụ tư vấn Biểu mẫu hợp đồng

Hợp đồng dịch vụ tư vấn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.057

Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm

Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 605
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý