Giấy đặt cọc mua bán nhà

 • Đánh giá: (15 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 30 KB
 • Lượt tải: 4.503
 • Ngày xuất bản: 21/12/2012
 • Ngày cập nhật: 21/12/2012

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

GIẤY ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, tại Số ……………………...................................

Thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN BÁN (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

Bà:…………………………………………………………………………………………….

CMND số ………………tại………………………………………………………………….

Và Ông :……………………………………………………………………………………...

CMND số ………………tại …………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Đồng sở hữu ngôi nhà số :……………………………………………………………

Bà……..đã uỷ quyền toàn bộ cho Ông…………(có Giấy uỷ quyền kèm theo) trong việc bán ngôi nhà tại số…………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng Mẫu biên bản vi phạm xây dựng

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất

Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 183

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị) Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 212

Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

Mẫu Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch Mẫu Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 312
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất