Giáo trình Translation 1 và 2 Giáo trình chuyên ngành tiếng Anh biên dịch

Giới thiệu

Giáo trình Translation 1&2 chủ yếu sử dụng để dạy cho sinh viên ngành Tiếng Anh, chuyên ngành Biên phiên dịch.

Giáo trình này còn có thể dùng để dạy hoặc dùng như nguồn tham khảo cho sinh viên ngành Quốc tế học, Việt Nam học.

Introduction

Chapter 1: THEORY OF TRANSLATION

Chapter 2: ASSIGNMENTS

Chapter 3: ASSIGNMENT KEY

Đề thi TOEFL năm 1996 - Ebook Đề thi TOEFL năm 1996 - Ebook

Đề thi TOEFL năm 1996 - Ebook
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.294

Luyện dịch Việt - Anh Luyện dịch Việt - Anh

Luyện dịch Việt - Anh
 • Đánh giá: 83
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 218.259

Giáo trình Translation 5 Giáo trình Translation 5

Giáo trình Translation 5
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.322

Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Intermediate) Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Intermediate)

Học Tiếng Anh qua Idioms (Trình độ Intermediate)
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42.690

Ngữ pháp tiếng Anh Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56.500

600 essential words for the TOEIC Test - 3rd Edition 600 essential words for the TOEIC Test - 3rd Edition Tài liệu luyện từ vựng trong Toeic

600 essential words for the TOEIC Test - 3rd Edition
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.108

Đề thi TOEFL tháng 01 năm 2001 - Ebook Đề thi TOEFL tháng 01 năm 2001 - Ebook

Đề thi TOEFL tháng 01 năm 2001 - Ebook
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.919

Vocabulary Music, Art, and Literature Vocabulary Music, Art, and Literature Từ vựng về âm nhạc, nghệ thuật và văn học

Vocabulary Music, Art, and Literature
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89

Tuyển tập thành ngữ tục ngữ ca dao Việt - Anh thông dụng - Ebook Tuyển tập thành ngữ tục ngữ ca dao Việt - Anh thông dụng - Ebook

Tuyển tập thành ngữ tục ngữ ca dao Việt - Anh thông dụng - Ebook
 • Phát hành: Nguyễn Đình Hùng
 • Hiện nay trong mảng nghiên cứu, biên soạn thành ngữ, tục ngữ tiếng anh mới chỉ có các sách Anh - Việt là tương đối phong phú, còn hầu như chưa có cuốn Việt - Anh nào là đầy đủ và có độ chính xác cao.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 3,3 MB
 • Yêu cầu: Định dạng PDF
 • Tìm thêm: ngoại ngữ tiếng anh việt - anh thành ngữ tục ngữ ca dao
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.819

Tiếng Anh du lịch - Bài 3 Tiếng Anh du lịch - Bài 3

Tiếng Anh du lịch - Bài 3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.865
Xem thêm Ngoại ngữ