Giáo trình MS Word - Ebook

 • Đánh giá: (43 Đánh giá )
 • Phát hành: Nguyễn Sơn Hải
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,8 MB
 • Lượt xem: 154.825
 • Lượt tải: 102.200
 • Ngày xuất bản: 01/01/2008
 • Ngày cập nhật: 27/10/2008
 • Yêu cầu: định dạng PDF

Giới thiệu

Làm việc với word là làm việc trên các tài liệu (Documents). Mỗi tài liệu phải được cất lên đĩa với một tệp tin có phần mở rộng .DOC. Thường thì các tệp tài liệu của bạn sẽ được cất vào thư mục C:\My Documents trên đĩa cứng. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi lại thông số này khi làm việc với Word.

Tìm thêm: Giáo trình MS Word Ebook

Tự học Matlab - Ebook Tự học Matlab - Ebook

Tự học Matlab - Ebook
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 68.971

Quản trị chất lượng Quản trị chất lượng

Quản trị chất lượng
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.418

Kỹ thuật lập trình C/C++ - Ebook Kỹ thuật lập trình C/C++ - Ebook

Kỹ thuật lập trình C/C++ - Ebook
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69.614

Sổ tay Registry toàn tập Sổ tay Registry toàn tập

Sổ tay Registry toàn tập
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.526

Phím tắt toàn tập trong Windows - Ebook Phím tắt toàn tập trong Windows - Ebook

Phím tắt toàn tập trong Windows - Ebook
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.358

Những điểm khác biệt nổi bật về cú pháp của VB.Net và C# Những điểm khác biệt nổi bật về cú pháp của VB.Net và C#

Những điểm khác biệt nổi bật về cú pháp của VB.Net và C#
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.453

Lập trình điện thoại di động - Ebook Lập trình điện thoại di động - Ebook

Lập trình điện thoại di động - Ebook
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.227

Lập trình hướng đối tượng trong Java - Ebook Lập trình hướng đối tượng trong Java - Ebook

Lập trình hướng đối tượng trong Java - Ebook
 • Đánh giá: 39
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42.256

Ebook hướng dẫn Blend ảnh (Phần 1) Ebook hướng dẫn Blend ảnh (Phần 1)

Ebook hướng dẫn Blend ảnh (Phần 1)
 • Đánh giá: 275
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 181.002

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Ebook Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Ebook

Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Ebook
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.186
Xem thêm Tin học - Lập trình