Giáo trình 3Ds Max 9.0

 • Đánh giá: (33 Đánh giá )
 • Phát hành: Kts Nguyễn Duy Thanh
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 3,1 MB
 • Lượt xem: 84.255
 • Lượt tải: 57.954
 • Ngày xuất bản: 25/11/2013
 • Ngày cập nhật: 26/03/2014
 • Yêu cầu: định dạng PDF

Giới thiệu

Tài liệu học tập giúp bạn có thể làm việc với ứng dụng 3Ds Max 9.0

Bài 1: Thiết lập đơn vị làm việc..
Bài 2: Vẽ cột..
Bài 3: Vẽ cửa sổ..
Bài 4: Trim (cắt) các đường Spline giao nhau..
Bài 5: Xuất file AutoCad –› 3Ds Max..
Bài 6: Ánh sáng trong 3Ds Max (ánh sáng ngoại thất)
Bài 7: Vật liệu trong 3Ds Max
..
Bài 18: Render

Tự học Visual Basic - Ebook Tự học Visual Basic - Ebook

Tự học Visual Basic - Ebook
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Ebook gồm 16 chương hướng dẫn chi tiết cơ bản (có hình ảnh minh họa) từ "cài đặt VB6" đến "lập trình với kỹ thuật DAO"...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 1,9 MB
 • Yêu cầu: Tiếng Việt, Microsoft Word, Winrar
 • Tìm thêm: Tự học Visual Basic - Ebook tu hoc visual basic
 • Đánh giá: 75
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58.749

Giáo trình MS Word - Ebook Giáo trình MS Word - Ebook

Giáo trình MS Word - Ebook
 • Phát hành: Nguyễn Sơn Hải
 • Làm việc với word là làm việc trên các tài liệu (Documents). Mỗi tài liệu phải được cất lên đĩa với một tệp tin có phần mở rộng .DOC...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 1,8 MB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Tìm thêm: Giáo trình MS Word Ebook
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102.216

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Đánh giá: 64
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71.429

Lập trình điện thoại di động - Ebook Lập trình điện thoại di động - Ebook

Lập trình điện thoại di động - Ebook
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32.230

Bài giảng lập trình Java Bài giảng lập trình Java

Bài giảng lập trình Java
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 175

Tìm hiểu về Công nghệ CDMA Tìm hiểu về Công nghệ CDMA

Tìm hiểu về Công nghệ CDMA
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 911

Giáo trình kỹ thuật đồ họa Giáo trình kỹ thuật đồ họa

Giáo trình kỹ thuật đồ họa
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.728

Internet dành cho người mới tiếp xúc Internet dành cho người mới tiếp xúc

Internet dành cho người mới tiếp xúc
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.470

Lập trình Fortran 90 và hướng đối tượng - Ebook Lập trình Fortran 90 và hướng đối tượng - Ebook

Lập trình Fortran 90 và hướng đối tượng - Ebook
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.383

Các bài tập Micosoft.NET - Ebook Các bài tập Micosoft.NET - Ebook

Các bài tập Micosoft.NET - Ebook
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.982
Xem thêm Tin học - Lập trình