Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN Dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 60 KB
 • Ngày Update: 24/07/2013
 • Lượt Download: 224

Mẫu số 14/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản ban hành kèm theoThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Xem thêm các thông tin về phần mềm Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN tại đây

Bảng thanh toán tiền lương Bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 759

Mẫu đếm hàng tồn kho thực tế - Tiếng Anh Mẫu đếm hàng tồn kho thực tế - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu đếm hàng tồn kho thực tế - Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Mẫu Phiếu thu Mẫu Phiếu thu Mẫu số 01 – TT theo Quyết định 15

Mẫu Phiếu thu
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.793

Dự toán chi phí quản lý dự án Dự toán chi phí quản lý dự án

Dự toán chi phí quản lý dự án
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 718

Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06 Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06 Biểu mẫu

Biểu mẫu báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-06
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 248

Mẫu quyết định tăng lương Mẫu quyết định tăng lương

Mẫu quyết định tăng lương
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.021

Mẫu số S03a2-DNN: Sổ nhật ký chi tiền Mẫu số S03a2-DNN: Sổ nhật ký chi tiền Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S03a2-DNN: Sổ nhật ký chi tiền
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 379