Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư số 36/2011/TT-BNNPTNT tại đây

Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Quyết định số 775/QĐ-TTG Quyết định số 775/QĐ-TTG Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020

Quyết định số 775/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72

Quyết định số 1785/QĐ-TTG Quyết định số 1785/QĐ-TTG Về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011

Quyết định số 1785/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT Quản lý giống thủy sản

Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 155

Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm dịch và bảo vệ thực vật

Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 235

Nghị định số 8/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi Nghị định số 8/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi

Nghị định số 8/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Thông tư 64/2012/TT-BNNPTNT Thông tư 64/2012/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

Thông tư 64/2012/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 113

Thông tư số 13/2012/TT-BNNPTNT Thông tư số 13/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

Thông tư số 13/2012/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47