Thông tư số 187/2010/TT-BTC Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 92 KB
 • Ngày Update: 23/12/2012
 • Lượt Download: 270

Thông tư số 187/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư số 187/2010/TT-BTC tại đây

Nghị định số 47/2012/NĐ-CP Nghị định số 47/2012/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghị định số 47/2012/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115

Quyết định số 345/QĐ/TTG Quyết định số 345/QĐ/TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 345/QĐ/TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Chưa được phân loại số 70/2009/QĐ-TTG Chưa được phân loại số 70/2009/QĐ-TTG Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo

Chưa được phân loại số 70/2009/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 124

Quyết định số 908/QĐ-TTG Quyết định số 908/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Lào Cai

Quyết định số 908/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

Quyết định 42/2012/QĐ-TTg Quyết định 42/2012/QĐ-TTg Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Quyết định 42/2012/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Quyết định số 665/QĐ-TTG Quyết định số 665/QĐ-TTG Về việc xuất vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Quyết định số 665/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13