Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề

Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề. Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH tại đây

Quyết định số 1945/QĐ-TTG Quyết định số 1945/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Quyết định số 1945/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Công văn 838/KTKĐCLGD Công văn 838/KTKĐCLGD Nhận hồ sơ bổ sung để hưởng ưu tiên trong tuyển sinh

Công văn 838/KTKĐCLGD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 137

Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 325

Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

Công văn 8975/2012/BGDĐT-GDĐH Công văn 8975/2012/BGDĐT-GDĐH Xem xét hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo liên thông cho cơ sở giáo dục đại học

Công văn 8975/2012/BGDĐT-GDĐH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Thông tư quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường Cao đẳng nghề Thông tư quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường Cao đẳng nghề

Thông tư quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường Cao đẳng nghề
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 136