Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ

Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/09/2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/03/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT tại đây

Thông tư 22/2013/TT-BYT Thông tư 22/2013/TT-BYT Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế

Thông tư 22/2013/TT-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 497

Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB Xin mở lớp đào tạo nghiệp vụ khai hải quan

Công văn 7037/2012/TCHQ-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 162

Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB Đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản năm 2013

Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Thông tư số 60/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 60/2011/TT-BGDĐT Ban hành chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

Thông tư số 60/2011/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học

Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 203

Công điện của Bộ GD&ĐT gửi Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, CĐ Công điện của Bộ GD&ĐT gửi Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, CĐ

Công điện của Bộ GD&ĐT gửi Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường ĐH, CĐ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ

Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.797