Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 71 KB
 • Ngày Update: 17/03/2013
 • Lượt Download: 175

Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP sửa đổi Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP tại đây

Thông tư 82/2013/TT-BTC Thông tư 82/2013/TT-BTC Chi phí nhập, xuất và bảo quản thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) dự trữ quốc gia

Thông tư 82/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Thông tư 217/2012/TT-BTC Thông tư 217/2012/TT-BTC Quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư 217/2012/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 859

Công văn 4469/2012/BNN-TCTL Công văn 4469/2012/BNN-TCTL Sửa đổi Quyết định 62/2004/QĐ-TTg

Công văn 4469/2012/BNN-TCTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Thông tư số 124/2010/TT-BTC Thông tư số 124/2010/TT-BTC Quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII năm 2010

Thông tư số 124/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Công văn 8218/2012/NHNN-QLNH Công văn 8218/2012/NHNN-QLNH Giám định hàm lượng vàng

Công văn 8218/2012/NHNN-QLNH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 472