Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  • Xếp hạng: (12 Vote )
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 907 KB
  • Ngày Update: 19/06/2013
  • Lượt Download: 19.369

Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư 64/2013/TT-BTC tại đây

Quyết định số 171/2008/QĐ-TTG Quyết định số 171/2008/QĐ-TTG Về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Quyết định số 171/2008/QĐ-TTG
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 22