Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 • Xếp hạng: (9 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 907 KB
 • Ngày Update: 19/06/2013
 • Lượt Download: 17.793

Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư 64/2013/TT-BTC tại đây

Công văn 7072/2012/TCHQ-TXNK Công văn 7072/2012/TCHQ-TXNK Miễn thuế dự án ODA

Công văn 7072/2012/TCHQ-TXNK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Quyết định số 68/2011/QĐ-TTG ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm Quyết định số 68/2011/QĐ-TTG ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm

Quyết định số 68/2011/QĐ-TTG ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Nghị định số 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Nghị định số 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Nghị định số 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Thông báo 94/TB-VPCP Thông báo 94/TB-VPCP Xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc năm 2013

Thông báo 94/TB-VPCP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Thông tư 13/2013/TT-BTC Thông tư 13/2013/TT-BTC Về việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Thông tư 13/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81

Thông tư 147/2012/TT-BTC Thông tư 147/2012/TT-BTC Sửa đổi "quy chế hành nghề chứng khoán" kèm theo Quyết định 15/2008/QĐ-BTC

Thông tư 147/2012/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32