Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 • Xếp hạng: (9 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 907 KB
 • Ngày Update: 19/06/2013
 • Lượt Download: 17.580

Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư 64/2013/TT-BTC tại đây

Chỉ thị 08/CT-TTg Chỉ thị 08/CT-TTg Về việc thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

Chỉ thị 08/CT-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Quyết định 3089/QĐ-BTC Quyết định 3089/QĐ-BTC Về việc công bố danh sách thành viên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ năm 2013

Quyết định 3089/QĐ-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Quyết định số 71/2010/QĐ-TTG Quyết định số 71/2010/QĐ-TTG Quyết định về việc ban hành quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

Quyết định số 71/2010/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Thông báo 1014/2013/TB-BNN-VP Thông báo 1014/2013/TB-BNN-VP Xúc tiến thương mại tại Nhật Bản nhân dịp Hội chợ Foodex Japan 2013

Thông báo 1014/2013/TB-BNN-VP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 154

Quyết định số 171/2008/QĐ-TTG Quyết định số 171/2008/QĐ-TTG Về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Quyết định số 171/2008/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22