Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  • Xếp hạng: (12 Vote )
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 907 KB
  • Ngày Update: 19/06/2013
  • Lượt Download: 19.685

Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 64/2013/TT-BTC tại đây

Quyết định số 171/2008/QĐ-TTG Quyết định số 171/2008/QĐ-TTG Về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Quyết định số 171/2008/QĐ-TTG
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 23