Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  • Xếp hạng: (12 Vote )
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 431,1 KB
  • Ngày Update: 29/11/2014
  • Lượt Download: 19.978

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Thông tư 64/2013/TT-BTC tại đây

Quyết định số 171/2008/QĐ-TTG Quyết định số 171/2008/QĐ-TTG Về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Quyết định số 171/2008/QĐ-TTG
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 23