Thông tư 18/2013/TT-BGTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Thông tư 18/2013/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư 18/2013/TT-BGTVT tại đây

Nghị định số 27/2010/NĐ-CP Nghị định số 27/2010/NĐ-CP Quy định về tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết

Nghị định số 27/2010/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 188

Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 581

Quyết định số 129/QĐ-TTG Quyết định số 129/QĐ-TTG Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam

Quyết định số 129/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 136

Chỉ thị 02/CT-BGTVT Chỉ thị 02/CT-BGTVT Về việc tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô

Chỉ thị 02/CT-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36