Thông tư 15/2013/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành khai thác vận tải

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 293 KB
 • Ngày Update: 21/06/2013
 • Lượt Download: 17

Thông tư 15/2013/TT-BGDĐT về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành khai thác vận tải do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư 15/2013/TT-BGDĐT tại đây

Thông tư số 61/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 61/2011/TT-BGDĐT Ban hành chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Khai thác vận tải

Thông tư số 61/2011/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Thông tư số 23/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 23/2012/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình tiếng M’Nông cấp Tiểu học

Thông tư số 23/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Công văn 7807/BGDĐT-KHTC Công văn 7807/BGDĐT-KHTC Báo cáo quy mô đào tạo và kết quả tuyển sinh năm 2012

Công văn 7807/BGDĐT-KHTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập

Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 99

Công văn 838/KTKĐCLGD Công văn 838/KTKĐCLGD Nhận hồ sơ bổ sung để hưởng ưu tiên trong tuyển sinh

Công văn 838/KTKĐCLGD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 137