Thông tư 15/2013/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành khai thác vận tải

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 293 KB
 • Ngày Update: 21/06/2013
 • Lượt Download: 17

Thông tư 15/2013/TT-BGDĐT về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành khai thác vận tải do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư 15/2013/TT-BGDĐT tại đây

Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12

Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.645

Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 325

Luật số 08/2012/QH13 Luật số 08/2012/QH13 Luật Giáo dục Đại học

Luật số 08/2012/QH13
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 728

Quyết định số 284/QĐ-TTG Quyết định số 284/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh

Quyết định số 284/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Quyết định 711/QĐ-TTg Quyết định 711/QĐ-TTg Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 711/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 335

Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp

Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Công văn 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD Công văn 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012 - 2013

Công văn 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104