Thông tư 12/2013/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 47,5 KB
 • Ngày Update: 22/04/2013
 • Lượt Download: 1.466

Thông tư 12/2013/TT-BCA về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư 12/2013/TT-BCA tại đây

Thông tư số 35/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư số 35/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông tư số 35/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 262

Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng

Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Quyết định số 19/2011/QĐ-TTG về việc thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan Quyết định số 19/2011/QĐ-TTG về việc thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan

Quyết định số 19/2011/QĐ-TTG về việc thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

Luật Đê điều số 79/2006/QH11 Luật Đê điều số 79/2006/QH11

Luật Đê điều số 79/2006/QH11
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 342

Quyết định 2945/QĐ-BTP Quyết định 2945/QĐ-BTP Kế hoạch năm 2012 về tuyên truyền, phổ biến về Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" và Luật Giám định tư pháp

Quyết định 2945/QĐ-BTP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Quyết định số 416/QĐ-TTG về việc hỗ trợ vắc xin LMLM, hóa chất khử trùng cho các địa phương Quyết định số 416/QĐ-TTG về việc hỗ trợ vắc xin LMLM, hóa chất khử trùng cho các địa phương

Quyết định số 416/QĐ-TTG về việc hỗ trợ vắc xin LMLM, hóa chất khử trùng cho các địa phương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

Công điện số 1206/CĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền sâu rộng công tác đặc xá 2011 Công điện số 1206/CĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền sâu rộng công tác đặc xá 2011

Công điện số 1206/CĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền sâu rộng công tác đặc xá 2011
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21