Thông tư 12/2013/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 47,5 KB
 • Ngày Update: 22/04/2013
 • Lượt Download: 1.469

Thông tư 12/2013/TT-BCA về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư 12/2013/TT-BCA tại đây

Nghị định 177/2013/NĐ-CP Nghị định 177/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Nghị định 177/2013/NĐ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 11 MB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 190

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12

Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về chương trình giảm ngập nước Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về chương trình giảm ngập nước

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về chương trình giảm ngập nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Thông tư số 87/2012/TT-BTC ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ Nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Pentrit Thông tư số 87/2012/TT-BTC ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ Nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Pentrit

Thông tư số 87/2012/TT-BTC ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ Nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Pentrit
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

Quyết định số 44/2011/QĐ-TTG ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ Quyết định số 44/2011/QĐ-TTG ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ

Quyết định số 44/2011/QĐ-TTG ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41

Thông tư số 34/2011/TT-BCT Thông tư số 34/2011/TT-BCT Quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện

Thông tư số 34/2011/TT-BCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Thông tư số 38/2011/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty thuộc Bộ Công Thương Thông tư số 38/2011/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty thuộc Bộ Công Thương

Thông tư số 38/2011/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty thuộc Bộ Công Thương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46