Thông tư 11/2013/TT-BCA Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Bộ Công an
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 93 KB
 • Ngày Update: 07/03/2013
 • Lượt Download: 2.074

Thông tư 11/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP và 71/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư 11/2013/TT-BCA tại đây

Quyết định số 35/2009/QĐ-TTG Quyết định số 35/2009/QĐ-TTG Về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020

Quyết định số 35/2009/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115

Quyết định về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về chương trình giảm ùn tắc giao thông Quyết định về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về chương trình giảm ùn tắc giao thông

Quyết định về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về chương trình giảm ùn tắc giao thông
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Quyết định 620/2013/QĐ- BGTVT Quyết định 620/2013/QĐ- BGTVT Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông

Quyết định 620/2013/QĐ- BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

Quyết định số 909/QĐ-TTG Quyết định số 909/QĐ-TTG Về đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố

Quyết định số 909/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

Công văn 2351/BNN-TC Công văn 2351/BNN-TC Rà soát xe ô tô biển số ngoại giao, biển số nước ngoài

Công văn 2351/BNN-TC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên

Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104