Thông tư 04/2013/TT-NHNN Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Xem thêm các thông tin về phần mềm Thông tư 04/2013/TT-NHNN tại đây

Quyết định 2646/2012/QĐ-NHNN Quyết định 2646/2012/QĐ-NHNN Lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

Quyết định 2646/2012/QĐ-NHNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao

Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Công văn 6668/TCHQ-TXNK Công văn 6668/TCHQ-TXNK Về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Công văn 6668/TCHQ-TXNK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Công văn 1964/TTg-QHQT Công văn 1964/TTg-QHQT Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn I" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

Công văn 1964/TTg-QHQT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Quyết định 3312/2012/QĐ-BTC Quyết định 3312/2012/QĐ-BTC Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Quyết định 3312/2012/QĐ-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 556