Nghị định 79/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 69 KB
 • Ngày Update: 29/07/2013
 • Lượt Download: 408

Nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Xem thêm các thông tin về phần mềm Nghị định 79/2013/NĐ-CP tại đây

Thông tư quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan Thông tư quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Thông tư quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43

Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các trường thuộc Bộ Công Thương Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các trường thuộc Bộ Công Thương

Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các trường thuộc Bộ Công Thương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Công văn 1744/BNN-PC Công văn 1744/BNN-PC Dự thảo thông tư hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Công văn 1744/BNN-PC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 Luật lưu trữ số 01/2011/QH13

Luật lưu trữ số 01/2011/QH13
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.267

Quyết định về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ Quyết định về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ

Quyết định về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 174

Luật giám định tư pháp 2012 Luật giám định tư pháp 2012

Luật giám định tư pháp 2012
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 361