Nghị định 66/2013/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu chung 2013

  • Xếp hạng: (2 Vote )
  • Phát hành: Chính phủ
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 43 KB
  • Ngày Update: 04/07/2013
  • Lượt Download: 9.483

Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Nghị định 66/2013/NĐ-CP tại đây

Công văn 1663/BDDDT-TCCB Công văn 1663/BDDDT-TCCB Thực hiện công văn 772/BNV-TL về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong năm 2012

Công văn 1663/BDDDT-TCCB
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 90