Nghị định 60/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

 • Xếp hạng: (4 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 73 KB
 • Ngày Update: 22/06/2013
 • Lượt Download: 2.689

Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Xem thêm các thông tin về phần mềm Nghị định 60/2013/NĐ-CP tại đây

Công văn 861/UBND-GT Công văn 861/UBND-GT Thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố

Công văn 861/UBND-GT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Quyết định 170/QĐ-LĐTBXH Quyết định 170/QĐ-LĐTBXH Về chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Quyết định 170/QĐ-LĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Công văn 1307/LĐTBXH-ATLĐ Công văn 1307/LĐTBXH-ATLĐ Hướng dẫn triển khai chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2012

Công văn 1307/LĐTBXH-ATLĐ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Công văn 4524/2012/LĐTBXH-LĐTL Công văn 4524/2012/LĐTBXH-LĐTL Áp dụng mức lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 4524/2012/LĐTBXH-LĐTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

Luật số 58/2010/QH12 Luật số 58/2010/QH12 Luật Viên chức

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.619

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP Nghị định số 24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.945