Nghị định 31/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 192 KB
 • Ngày Update: 19/06/2013
 • Lượt Download: 448

Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Xem thêm các thông tin về phần mềm Nghị định 31/2013/NĐ-CP tại đây

Công văn về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01-01-1995 Công văn về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01-01-1995

Công văn về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01-01-1995
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Luật dự trữ quốc gia 2012 Luật dự trữ quốc gia 2012

Luật dự trữ quốc gia 2012
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Nghị định của Chính phủ về khuyến công Nghị định của Chính phủ về khuyến công

Nghị định của Chính phủ về khuyến công
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72

Quyết định số 1877/QĐ-TTG Quyết định số 1877/QĐ-TTG Về việc xuất thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh

Quyết định số 1877/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Quyết định số 229/QĐ-TTG Quyết định số 229/QĐ-TTG Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư dự án đường ô tô cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Quyết định số 229/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43

Quyết định số 170/QĐ-TTG Quyết định số 170/QĐ-TTG Phê duyệt dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Quyết định số 170/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Quyết định số 345/QĐ/TTG Quyết định số 345/QĐ/TTG Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

Quyết định số 345/QĐ/TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15