Nghị định 31/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 192 KB
 • Ngày Update: 19/06/2013
 • Lượt Download: 442

Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Xem thêm các thông tin về phần mềm Nghị định 31/2013/NĐ-CP tại đây

Quyết định số 1991/QĐ-TTG Quyết định số 1991/QĐ-TTG Về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Quyết định số 1991/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Quyết định số 665/QĐ-TTG Quyết định số 665/QĐ-TTG Về việc xuất vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Quyết định số 665/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Quyết định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy Quyết định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Quyết định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Quyết định số 1982/QĐ-TTG Quyết định số 1982/QĐ-TTG Về việc bổ sung kinh phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, viện trợ năm 2010

Quyết định số 1982/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các khu xử lý chất thải rắn

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Quyết định số 1221/QĐ-TTG Quyết định số 1221/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Sơn La để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ

Quyết định số 1221/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05