Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở Biểu mẫu về nhân sự, lao động

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: CMLaw
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 38 KB
 • Ngày Update: 12/06/2013
 • Lượt Download: 693

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở là mẫu văn bản do Ban chấp hành công đoàn soạn thảo nhằm giải trình và đề nghị cơ quan cơ thẩm quyền công nhận BCH công đoàn cơ sở... Xem thêm các thông tin về phần mềm Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở tại đây

Bộ mẫu đơn xin việc (tiếng Việt + tiếng Anh) Bộ mẫu đơn xin việc (tiếng Việt + tiếng Anh) Đơn xin việc

Bộ mẫu đơn xin việc (tiếng Việt + tiếng Anh)
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.320

Lý lịch khoa học người đứng đầu tổ chức Lý lịch khoa học người đứng đầu tổ chức

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32