Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở Biểu mẫu về nhân sự, lao động

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: CMLaw
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 38 KB
 • Ngày Update: 12/06/2013
 • Lượt Download: 710

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở là mẫu văn bản do Ban chấp hành công đoàn soạn thảo nhằm giải trình và đề nghị cơ quan cơ thẩm quyền công nhận BCH công đoàn cơ sở... Xem thêm các thông tin về phần mềm Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở tại đây

Đơn xin cấp giấy phép lao động Đơn xin cấp giấy phép lao động

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 136

Nhà tuyển dụng muốn gì ở bản CV của bạn Nhà tuyển dụng muốn gì ở bản CV của bạn

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 243

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

Nội quy lao động Nội quy lao động

Nội quy lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 282

Mẫu báo cáo giảm lao động Mẫu báo cáo giảm lao động

Mẫu báo cáo giảm lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 151