Mẫu số 5B-HSB: Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu số 5B-HSB: Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau chính:

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau. Xem thêm các thông tin về phần mềm Mẫu số 5B-HSB: Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau tại đây

Giấy nhận lưu giữ di chúc Giấy nhận lưu giữ di chúc

Giấy nhận lưu giữ di chúc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần Mẫu hồ sơ

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119

Mẫu số 01-TBH/CV số 1615 - tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số 01-TBH/CV số 1615 - tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu số 01-TBH/CV số 1615 - tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 669

Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu Tại công an cấp tỉnh

Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in Ban hành theo Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19 tháng 07 năm 2010

Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in
 • Phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in ban hành theo Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19 tháng 07 năm 2010 của Bộ Thông tin và truyền thông.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 16 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13