Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

 • Xếp hạng: (2 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 17 KB
 • Ngày Update: 01/06/2013
 • Lượt Download: 9.609

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. Xem thêm các thông tin về phần mềm Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán tại đây

Mẫu số 01/BVMT: Tờ khai phí bảo vệ môi trường Mẫu số 01/BVMT: Tờ khai phí bảo vệ môi trường Mẫu khai phí - lệ phí

Mẫu số 01/BVMT: Tờ khai phí bảo vệ môi trường
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 294

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.558

Mẫu số 03/KTTT: Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế Mẫu số 03/KTTT: Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

Mẫu số 03/KTTT: Quyết định về việc thanh tra (kiểm tra) thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Mẫu số 01/TNKDCK: Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu Mẫu số 01/TNKDCK: Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu Mẫu khai thuế nhà thầu nước ngoài

Mẫu số 01/TNKDCK: Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước Mẫu hoàn thuế

Mẫu số 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

Mẫu số S03a1-DNN: Sổ nhật ký thu tiền Mẫu số S03a1-DNN: Sổ nhật ký thu tiền Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S03a1-DNN: Sổ nhật ký thu tiền
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 474