Sơ yếu lý lịch khoa học Sơ yếu lý lịch khoa học Mẫu đơn - CV xin việc

Sơ yếu lý lịch khoa học
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 224

Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Mẫu Quyết định thuyên chuyển công tác Mẫu Quyết định thuyên chuyển công tác

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.239

Phiếu thông tin khách hàng Phiếu thông tin khách hàng Biểu mẫu nhân sự

Phiếu thông tin khách hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 189

Biên bản đánh giá công việc Biên bản đánh giá công việc Biểu mẫu nhân sự

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 128