Mẫu biên bản kiểm tra tài sản Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 60 KB
 • Ngày Update: 24/07/2013
 • Lượt Download: 484

Mẫu biên bản kiểm tra tài sản là văn bản ghi nhận kết quả của việc kiểm tra tài sản trong công ty, trong đó liệt kê các thông số về tài sản như: Tên tài sản, mã tài sản, người sử dụng, kiểm tra chi tiết, đánh giá tình hình thiết bị...... Biên bản này là cơ sở để các bộ phận có liên quan kiểm soát, quản lý tài sản trong công ty... Xem thêm các thông tin về phần mềm Mẫu biên bản kiểm tra tài sản tại đây

Đơn xin giao lại đất Đơn xin giao lại đất Trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Đơn xin giao lại đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Mẫu số 01-SC: Tờ khai đăng ký sáng chế Mẫu số 01-SC: Tờ khai đăng ký sáng chế Biểu mẫu về sở hữu trí tuệ

Mẫu số 01-SC: Tờ khai đăng ký sáng chế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Mẫu thống kê danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài Mẫu thống kê danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu thống kê danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Mẫu số 07/TP-TTTM: Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài Mẫu số 07/TP-TTTM: Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài Biểu mẫu tố tụng

Mẫu số 07/TP-TTTM: Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Đơn xin xác nhận về việc điều chỉnh họ, tên, năm sinh để thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT Đơn xin xác nhận về việc điều chỉnh họ, tên, năm sinh để thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Đơn xin xác nhận về việc điều chỉnh họ, tên, năm sinh để thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 270

Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động

Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38