Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức chính:

  • Xếp hạng: (33 Vote )
  • Phát hành: Download
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 41 KB
  • Ngày Update: 06/10/2013
  • Lượt Download: 4.209

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức Xem thêm các thông tin về Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức tại đây

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 107