Luật số 10/2012/QH13 Bộ Luật Lao động 2012 sửa đổi bổ sung

  • Xếp hạng: (6 Vote )
  • Phát hành: Quốc hội
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 784 KB
  • Ngày Update: 08/12/2014
  • Lượt Download: 11.277

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 10/2012/QH13: Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung được Quốc hội ngày 18 tháng 06 năm 2012. Xem thêm các thông tin về Luật số 10/2012/QH13 tại đây

Công văn 1663/BDDDT-TCCB Công văn 1663/BDDDT-TCCB Thực hiện công văn 772/BNV-TL về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong năm 2012

Công văn 1663/BDDDT-TCCB
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 90