Giấy ủy quyền (cá nhân) Biểu mẫu

 • Xếp hạng: (126 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 32 KB
 • Ngày Update: 17/04/2014
 • Lượt Download: 81.392

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Xem thêm các thông tin về phần mềm Giấy ủy quyền (cá nhân) tại đây

Biên bản về vi phạm hành chánh trong y tế Biên bản về vi phạm hành chánh trong y tế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Thủ tục xin visa nhập cảnh về Việt Nam Thủ tục xin visa nhập cảnh về Việt Nam

Thủ tục xin visa nhập cảnh về Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Bảng kê hồ sơ Bảng kê hồ sơ

Bảng kê hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

Thẻ tạm trú Thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41

Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.491

Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương Ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn

Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 394

Bảng kê hồ sơ (Cấp thẻ BHYT) Bảng kê hồ sơ (Cấp thẻ BHYT)

Bảng kê hồ sơ (Cấp thẻ BHYT)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 134

Tài sản cố định mới tăng Tài sản cố định mới tăng

Tài sản cố định mới tăng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149