Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Mẫu số C65-HD

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH chính:

  • Xếp hạng: (1 Vote )
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 30 KB
  • Ngày Update: 18/08/2013
  • Lượt Download: 2.636

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Xem thêm các thông tin về Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại đây

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 117