Đầu tư một cách thông minh - Ebook Đầu tư một cách thông minh - Ebook

Đầu tư một cách thông minh - Ebook
 • Phát hành: Lê Đình Lĩnh Nam
 • Phần 1 của bài viết giới thiệu khái niệm cơ bản về đầu tư giá trị, đồng thời giúp cho bạn khắc phục được điểm yếu lớn nhất của mình: tâm lý chỉ nghĩ đến thị giá chứ không cần xét đến giá trị.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 67,3 KB
 • Yêu cầu: Định dạng PRC
 • Tìm thêm: kinh tế kinh doanh đầu tư chứng khoán giá trị làm giàu
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.312

Quản trị chiến lược Quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.105

Các kế sách làm giàu Các kế sách làm giàu

Các kế sách làm giàu
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.269

Nguyên lý 80/20 - Bí quyết làm ít được nhiều Nguyên lý 80/20 - Bí quyết làm ít được nhiều Ebook định dạng EPUB/PRC

Nguyên lý 80/20 - Bí quyết làm ít được nhiều
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.732

Chiếc Lexus và cây Olive - Ebook Chiếc Lexus và cây Olive - Ebook

Chiếc Lexus và cây Olive - Ebook
 • Phát hành: Thomas L Friedman
 • Một cuốn sách của Friedman về toàn cầu hóa được viết trước cuốn Thế giới phẳng, nên đọc trước khi đọc cuốn Thế giới phẳng cũng của chính tác giả trên. Sách dày khoảng 350 trang.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 1,7 MB
 • Yêu cầu: Định dạng PDF
 • Tìm thêm: kinh tế toàn cầu hóa xã hội kinh doanh ngân hàng
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.227

Bạn có biết thuyết phục khách hàng Bạn có biết thuyết phục khách hàng

Bạn có biết thuyết phục khách hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.290

Phân tích thị trường - Ebook Phân tích thị trường - Ebook

Phân tích thị trường - Ebook
 • Cần phải tìm hiểu trước thị trường người tiêu dùng và hành vi mua sắm của người tiêu dùng thì mới có thể xây dựng được những kế hoạch Marketing có căn cứ.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 485,2 KB
 • Yêu cầu: Định dạng PDF
 • Tìm thêm: kinh tế phân tích thị trường kinh doanh tiêu dùng hành vi mua bán
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.572

Tài liệu bán hàng - viết như thế nào? - Ebook Tài liệu bán hàng - viết như thế nào? - Ebook

Tài liệu bán hàng - viết như thế nào? - Ebook
 • Phát hành: Phan Thu (dịch)
 • Bạn có nghĩ rằng khi viết một đoạn giới thiệu hay quảng cáo ấn tượng, bạn chỉ cần nói với khách hàng rằng sản phẩm của công ty bạn có rất nhiều ưu điểm vượt trội, rằng chúng rất tốt, rất có ích… một cách chuyên nghiệp là đủ?
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 158,3 KB
 • Yêu cầu: Định dạng PDF
 • Tìm thêm: bán hàng kinh doanh kinh nghiệm sản phẩm giới thiệu tài liệu
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.775

Thẩm định dự án đầu tư Thẩm định dự án đầu tư

Thẩm định dự án đầu tư
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.806

Tư duy là tồn tại Tư duy là tồn tại Ebook định dạng EPUB/PRC

Tư duy là tồn tại
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.924