Biểu mẫu Bảng chấm công

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Biểu mẫu Bảng chấm công chính:

  • Xếp hạng: (16 Vote )
  • Phát hành: Download
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 16 KB
  • Ngày Update: 10/04/2014
  • Lượt Download: 23.705

Biểu mẫu Bảng chấm công. Sử dụng mẫu này để chấm công cho nhân viên trong công ty. Xem thêm các thông tin về phần mềm Biểu mẫu Bảng chấm công tại đây

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 88