Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn Thủ tục ly hôn thuận tình

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 93,3 KB
 • Lượt tải: 16.837
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Khi mâu thuẫn gia đình trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được thì vấn đề ly hôn là điều không thể tránh khỏi. Theo luật hôn nhân gia đình việc ly hôn được thực hiện dưới hai phương thức: Thuận tình và đơn phương.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…......................- TP HÀ NỘI.

Họ và tên chồng:..................................................Sinh ngày:.............................................

CMND số:............................. do công an.................. cấp ngày:.........................................

Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................................

Họ và tên vợ: .......................................................Sinh ngày:..............................................

CMND số: do công an cấp ngày:.........................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:......................................................................................................................

Xin trình bày với quý toà một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm............... có đăng ký kết hôn tại UBND phường...................

.................................................................................................................................................

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ...........................................công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

.................................................................................................................................................

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

1. Về con chung có (chưa có):

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

3. Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

4. Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(Nếu không có vay nợ thì ghi không có)

Kính đề nghị Quý Toà xem xét.

               Hà Nội, ngày.........tháng..........năm ...........
            Họ và tên chồng Họ và tên vợ

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu đơn đăng ký giảm trừ gia cảnh

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.921

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh Biểu mẫu hành chính

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.959

Văn bản nhận tài sản thừa kế Văn bản nhận tài sản thừa kế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 633

Văn bản phân chia tài sản thừa kế Văn bản phân chia tài sản thừa kế

Văn bản phân chia tài sản thừa kế
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.320

Đơn xin nhận con nuôi Đơn xin nhận con nuôi

Đơn xin nhận con nuôi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 799

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 221

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Dùng cho công dân cư trú ở nước ngoài

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.198

Tờ khai đăng ký kết hôn Tờ khai đăng ký kết hôn Thủ tục đăng ký kết hôn

Tờ khai đăng ký kết hôn
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.473

Tờ khai đăng ký việc nhận con Tờ khai đăng ký việc nhận con

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 647
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình