Đơn xin xác nhận tạm trú

 • Đánh giá: (30 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 28 KB
 • Lượt tải: 23.526
 • Ngày xuất bản: 11/12/2012
 • Ngày cập nhật: 08/04/2014

Giới thiệu

CỘNG HÒA - XÃ HỘI - CHỦ NGHĨA - VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gởi : Công an phường/xã/thịtrấn......................................

Tôi tên....................................................

Ngày sinh..................................................

Số CMND...................................Do Công an..........Cấp ngày................

Địa chỉ thường trú..........................................................................

Chỗ ở hiện nay............................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thịtrấn.............. xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày........cho đến nay.

Lý do....................................................................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 401

Mẫu đăng ký tuyển dụng Mẫu đăng ký tuyển dụng

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 312

Báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo Báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo Cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

Mẫu số 18a-CBH: Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH Mẫu số 18a-CBH: Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Mẫu số 18a-CBH: Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.464

Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế Biểu mẫu về sở hữu trí tuệ

Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán

Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 245
Xem thêm Thủ tục hành chính