Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự Biểu mẫu GD-ĐT

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 14 KB
 • Lượt tải: 2.648
 • Ngày xuất bản: 17/06/2013
 • Ngày cập nhật: 25/07/2013

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi:  Ban Giám Hiệu trường …………

Tôi tên:...............................................................................................

Mã số sinh viên:..................................................................................

Ngày sinh:...........................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...........................................................................

............................................................................................................

Hiện đang học lớp (ngành):.................................................................

Khóa:..................................................................................................

Hệ đào tạo:  dài hạn tập trung (chính qui) tại trường:.........................

............................................................................................................

Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường ………..........xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học:...............................................................

Lý do xác nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

                                                                         ............ , ngày …..tháng…..năm 20....

                                                                                         Người làm đơn

                                                                                    (ký tên, ghi rõ họ tên)

  XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG…
________________________

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Đơn xét tuyển thăng hạng viên chức năm 2013 Đơn xét tuyển thăng hạng viên chức năm 2013 Biểu mẫu Giáo dục và Đào tạo

Đơn xét tuyển thăng hạng viên chức năm 2013
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 170

Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam Ban hành theo Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Đơn xin cấp giấy chứng nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận Thay cho văn bằng tốt nghiệp

Đơn xin cấp giấy chứng nhận
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 356

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông) Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông) Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.611
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo