Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự Biểu mẫu GD-ĐT

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 14 KB
 • Lượt tải: 2.605
 • Ngày xuất bản: 17/06/2013
 • Ngày cập nhật: 25/07/2013

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi:  Ban Giám Hiệu trường …………

Tôi tên:...............................................................................................

Mã số sinh viên:..................................................................................

Ngày sinh:...........................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...........................................................................

............................................................................................................

Hiện đang học lớp (ngành):.................................................................

Khóa:..................................................................................................

Hệ đào tạo:  dài hạn tập trung (chính qui) tại trường:.........................

............................................................................................................

Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường ………..........xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học:...............................................................

Lý do xác nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

                                                                         ............ , ngày …..tháng…..năm 20....

                                                                                         Người làm đơn

                                                                                    (ký tên, ghi rõ họ tên)

  XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG…
________________________

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông) Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông) Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.473

Đơn xin thuyên chuyển công tác Đơn xin thuyên chuyển công tác

Đơn xin thuyên chuyển công tác
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.185

Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Đơn xin cấp giấy chứng nhận Đơn xin cấp giấy chứng nhận Thay cho văn bằng tốt nghiệp

Đơn xin cấp giấy chứng nhận
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 345

Đơn xin nghỉ học Đơn xin nghỉ học

Đơn xin nghỉ học
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.484

Biên bản thanh tra Biên bản thanh tra Giáo dục thường xuyên

Biên bản thanh tra
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 100
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo