Đơn xin thuyên chuyển công tác

 • Đánh giá: (7 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 29 KB
 • Lượt tải: 1.186
 • Ngày xuất bản: 26/12/2012
 • Ngày cập nhật: 26/12/2012

Giới thiệu

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-tự do-Hạnh phúc.
__________
 
ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

 
Kính gửi: - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện. 

Họ và tên:.................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………

Nơi sinh:………………………………..

Hộ khẩu thường trú:...............................................................

Chỗ ở hiện nay:........................................................................

Đơn vị công tác:..........................................................................

Văn bằng chuyên môn:.............................................................

Giáo viên môn: .........................................................................

Năm vào ngành:..................... Năm bổ nhiệm ngạch: ..............

Chức vụ, công việc đang làm:.......................................................

Nhiệm sở xin chuyển đến:..............................................................

1/.......................................................................................................

2/......................................................................................................

Lý do thuyên chuyển:.................................................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Đơn xin làm thẻ sinh viên Đơn xin làm thẻ sinh viên Biểu mẫu GD-ĐT

Đơn xin làm thẻ sinh viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo