Đơn xin phép nghỉ học

 • Đánh giá: (5 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt tải: 2.021
 • Ngày xuất bản: 11/12/2012
 • Ngày cập nhật: 11/12/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng…… năm ……

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: - Ban Giám hiệu

- Phòng Công tác Chính trị – HSSV

- Giáo viên chủ nhiệm

- Tôi đứng tên dưới đây:.................................

- Hiện cư ngụ tại: ................................

- Sinh năm:.................... là: Cha/ Mẹ/ Người trực tiếp nuôi dưỡng..............của HSSV tên: Lớp:...........

Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học:………… ngày (.............), kể từ ngày ……/……/…… đến hết ngày ……/……/……

- Lý do:................................

- Chứng từ kèm theo:................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.251

Đơn xin làm thẻ sinh viên Đơn xin làm thẻ sinh viên Biểu mẫu GD-ĐT

Đơn xin làm thẻ sinh viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Biên bản thanh tra Biên bản thanh tra Giáo dục thường xuyên

Biên bản thanh tra
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 100

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác

 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.738
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo