Đơn xin phép nghỉ học Biểu mẫu Giáo dục đào tạo

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 82,7 KB
 • Lượt tải: 3.228
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin phép nghỉ học của cha mẹ học sinh, sinh viên gửi lên Ban giám hiệu nhà trường vì lí do nào đó mà sinh viên đó phải xin nghỉ học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng…… năm ……

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: - Ban Giám hiệu

- Phòng Công tác Chính trị – HSSV

- Giáo viên chủ nhiệm

- Tôi đứng tên dưới đây:................................................................................................................

- Hiện cư ngụ tại: ...........................................................................................................................

- Sinh năm:.................... là: Cha/ Mẹ/ Người trực tiếp nuôi dưỡng.................của HSSV tên: Lớp:...........

Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học:………… ngày (.............), kể từ ngày ……/……/…… đến hết ngày ……/……/……

- Lý do:............................................................................................................................................

- Chứng từ kèm theo:......................................................................................................................

GVCN                                        Xác nhận của Trưởng lớp                                         NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi họ và tên)                       (Trong tháng HSSV có nghỉ học bao nhiêu ngày)             (Ký, ghi họ và tên)

 

 

GIÁM HIỆU                                       PHÒNG CTCT – HSSV                      Đề xuất của GVQL

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Báo cáo thống kê tình hình đội ngũ CBQL Báo cáo thống kê tình hình đội ngũ CBQL

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập Biểu mẫu hành chính

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.153

Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 524

Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học) Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học)

Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 387

Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT

 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 947
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo