Đơn xin phép nghỉ học

 • Đánh giá: (5 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt tải: 2.016
 • Ngày xuất bản: 11/12/2012
 • Ngày cập nhật: 11/12/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng…… năm ……

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: - Ban Giám hiệu

- Phòng Công tác Chính trị – HSSV

- Giáo viên chủ nhiệm

- Tôi đứng tên dưới đây:.................................

- Hiện cư ngụ tại: ................................

- Sinh năm:.................... là: Cha/ Mẹ/ Người trực tiếp nuôi dưỡng..............của HSSV tên: Lớp:...........

Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học:………… ngày (.............), kể từ ngày ……/……/…… đến hết ngày ……/……/……

- Lý do:................................

- Chứng từ kèm theo:................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức

 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.250

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông) Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông) Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.548

Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác

 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.658

Mẫu đăng kí học ghép (cho đăng kí học ghép, học lại, học hè theo học phần niên chế) Mẫu đăng kí học ghép (cho đăng kí học ghép, học lại, học hè theo học phần niên chế)

Mẫu đăng kí học ghép (cho đăng kí học ghép, học lại, học hè theo học phần niên chế)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo