Đơn xin nghỉ phép

 • Đánh giá: (6 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 27 KB
 • Lượt tải: 1.570
 • Ngày xuất bản: 05/06/2013
 • Ngày cập nhật: 05/06/2013

Giới thiệu

Đơn xin nghỉ phép

ĐƠN XIN NGHỈ

  Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty......................

                 Phòng Hành Chính Nhân sự

  Tên tôi là:...........................................................................................................

  Vị trí: ...........................................  Phòng ban:..................................................

  Lý do xin nghỉ: .................................................................................................

  ..........................................................................................................................

     Thời gian xin nghỉ: .........................................................................................

                  Xin nghỉ tính phép                         Xin nghỉ không tính phép

   Kính mong ban lãnh đạo Công ty xem xét và tạo điều kiện cho tôi được phép nghỉ.

         Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                    Hà Nội, ngày…… tháng …… năm........

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Phòng HCNS

(Ký, họ tên)

Cán bộ phụ trách

(Ký, họ tên)

Người làm đơn

(Ký, họ tên)

 

 

Download file biểu mẫu để biết thêm chi tiết 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Ban hành theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản

Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49

Mẫu phiếu gửi chứng khoán giao dịch Mẫu phiếu gửi chứng khoán giao dịch Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu phiếu gửi chứng khoán giao dịch
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Mẫu quy định kiểm soát nhân viên và khách ra vào công ty Mẫu quy định kiểm soát nhân viên và khách ra vào công ty Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp

Mẫu quy định kiểm soát nhân viên và khách ra vào công ty
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 526

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.720

Mẫu đơn xin xóa án tích Mẫu đơn xin xóa án tích

Mẫu đơn xin xóa án tích
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 273
Xem thêm Thủ tục hành chính