Đơn xin nghỉ phép

 • Đánh giá: (6 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 27 KB
 • Lượt tải: 1.566
 • Ngày xuất bản: 05/06/2013
 • Ngày cập nhật: 05/06/2013

Giới thiệu

Đơn xin nghỉ phép

ĐƠN XIN NGHỈ

  Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty......................

                 Phòng Hành Chính Nhân sự

  Tên tôi là:...........................................................................................................

  Vị trí: ...........................................  Phòng ban:..................................................

  Lý do xin nghỉ: .................................................................................................

  ..........................................................................................................................

     Thời gian xin nghỉ: .........................................................................................

                  Xin nghỉ tính phép                         Xin nghỉ không tính phép

   Kính mong ban lãnh đạo Công ty xem xét và tạo điều kiện cho tôi được phép nghỉ.

         Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                    Hà Nội, ngày…… tháng …… năm........

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Phòng HCNS

(Ký, họ tên)

Cán bộ phụ trách

(Ký, họ tên)

Người làm đơn

(Ký, họ tên)

 

 

Download file biểu mẫu để biết thêm chi tiết 

Mẫu sổ theo dõi nhân viên ra vào công ty Mẫu sổ theo dõi nhân viên ra vào công ty Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Mẫu sổ theo dõi nhân viên ra vào công ty
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 164

Mẫu đơn trình báo công an Mẫu đơn trình báo công an

 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.257

Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ

Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.443

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Bản báo cáo hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường Bản báo cáo hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường

Bản báo cáo hoàn thành các nội dung của Đề án bảo vệ môi trường
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 236

Mẫu số 18/TP-TTTM: Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài Mẫu số 18/TP-TTTM: Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài Biểu mẫu tố tụng

Mẫu số 18/TP-TTTM: Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16
Xem thêm Thủ tục hành chính