Đơn mời luật sư bảo vệ quyền lợi

Giới thiệu

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------------

ĐƠN MỜI LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI


Kính gửi: Công ty luật ….

Tôi/ Chúng tôi là…………………………… sinh năm…………

Số CMND hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…......ngày... tháng...năm....cấp….., cơ quan cấp……

Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………

Tôi /chúng tôi xin trình bày một việc như sau:

(trình bày ngắn gọn nội dung vụ việc)………………………………….......................

Nay, Tôi/chúng tôi đề nghị Công ty luật...........................cử luật sư bảo vệ quyền lợi cho tôi / chúng tôi trong phiên toà xét xử sơ thẩm/phúc thẩm tại Toà án….............................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Đơn khiếu nại Đơn khiếu nại Mẫu đơn khiếu nại

Đơn khiếu nại
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 950

Đơn tố cáo Đơn tố cáo

Đơn tố cáo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 541

Giấy ủy quyền khiếu nại Giấy ủy quyền khiếu nại

Giấy ủy quyền khiếu nại
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.016

Mẫu đơn khởi kiện có hướng dẫn Mẫu đơn khởi kiện có hướng dẫn

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.181

Đơn khởi kiện đòi nợ Đơn khởi kiện đòi nợ Biểu mẫu doanh nghiệp

Đơn khởi kiện đòi nợ
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.225

Mẫu số 1a - Biên bản giao nhận chứng cứ Mẫu số 1a - Biên bản giao nhận chứng cứ

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 455

Mẫu bản án sơ thẩm Mẫu bản án sơ thẩm

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 310

Mẫu 1a - Biên bản kháng cáo Mẫu 1a - Biên bản kháng cáo

Mẫu 1a - Biên bản kháng cáo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73
Xem thêm Khiếu nại - Tố cáo