Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Mẫu đơn

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 32 KB
 • Lượt tải: 1.006
 • Ngày xuất bản: 09/03/2006
 • Ngày cập nhật: 27/10/2012

Giới thiệu

Mẫu I
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 11 /2006/QĐ-BYT ngày 9 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

....., ngày........... tháng.......... năm 200...

Đơn Đề Nghị
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

 Kính gửi: (tên đơn vị có thẩm quyền cấp, cụ thể: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm

Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Y tế, UBND huyện, quận,

thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)

Cơ sở ............................................được thành lập ngày:.............

Trụ sở tại:.......................................................................................

Điện thoại:....................................Fax:..........................................

Giấy phép kinh doanh số.........ngày cấp:........đơn vị cấp:.......

Loại hình sản xuất, kinh doanh:..................................

Công suất sản xuất/năng lực phục vụ:..........................

Số lượng công nhân viên:....... (cố định:....thời vụ:.....)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ......(ghi cụ thể mặt hàng, loại hình kinh doanh).

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

-Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;
-Bản thuyết minh về cơ sở vật chất;
-Bản sao công chứng Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HACCP (nếu có);
-Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu TP và sản phẩm TP do cơ sở SX, KD;
-Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia SX, KD;
-Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP.

Chủ cơ sở
(ký tên & đóng dấu)

 

Mẫu yêu cầu báo giá - Tiếng Anh Mẫu yêu cầu báo giá - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu yêu cầu báo giá - Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 255

Đơn đề nghị hỗ trợ về dầu Đơn đề nghị hỗ trợ về dầu

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Mẫu Bản khai báo hóa chất nguy hiểm của doanh nghiệp Mẫu Bản khai báo hóa chất nguy hiểm của doanh nghiệp

Mẫu Bản khai báo hóa chất nguy hiểm của doanh nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Bản đăng ký dự án đầu tư Bản đăng ký dự án đầu tư

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Biểu mẫu báo cáo nguồn vốn đầu tư Biểu mẫu báo cáo nguồn vốn đầu tư

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127

Đề nghị bảo lãnh Đề nghị bảo lãnh

Đề nghị bảo lãnh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 148

Nghị định về đăng ký kinh doanh Nghị định về đăng ký kinh doanh

Nghị định về đăng ký kinh doanh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh