Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 97,3 KB
 • Lượt tải: 1.833
 • Ngày xuất bản:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm được ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2006/QĐ-BYT ngày 9 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

....., ngày........... tháng.......... năm 200...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

 Kính gửi: (tên đơn vị có thẩm quyền cấp, cụ thể: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm
Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Y tế, UBND huyện, quận,
thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)

Cơ sở ............................................................được thành lập ngày:....................................

Trụ sở tại:...........................................................................................................................

Điện thoại:............................................................Fax:.........................................................

Giấy phép kinh doanh số........................ngày cấp:.......................đơn vị cấp:.........................

Loại hình sản xuất, kinh doanh:..............................................................................................

Công suất sản xuất/năng lực phục vụ:....................................................................................

Số lượng công nhân viên:.........................(cố định:.................thời vụ:...................)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ....................(ghi cụ thể mặt hàng, loại hình kinh doanh).

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

 • Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất;
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HACCP (nếu có);
 • Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu
 • TP và sản phẩm TP do cơ sở SX, KD;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của chủ cơ sở 
 • và người trực tiếp tham gia SX, KD;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP.

 

Chủ cơ sở
(ký tên & đóng dấu)

 Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Mẫu thu nhập từ kinh doanh Mẫu thu nhập từ kinh doanh Mẫu văn bản

Mẫu thu nhập từ kinh doanh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

Đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên Đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên Mẫu đơn đăng ký

Đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.393

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Mẫu đơn

Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.334

Mẫu đơn xin đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản Mẫu đơn xin đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản Mẫu đơn

Mẫu đơn xin đăng ký lưu hành sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Hợp đồng hợp tác kinh doanh Hợp đồng hợp tác kinh doanh Biểu mẫu doanh nghiệp

Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.071

Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam

Đơn đề nghị thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.063
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh