Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Đồng Tháp - Môn Toán (năm học 2012 - 2013) Đề thi vào lớp 10

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỒNG THÁP

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Ngày thi: 26/6/2012
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2,0 điểm)

a. Tìm các số là căn bậc hai của 36.

b. Cho . Tính A + B.

c. Rút gọn biểu thức sau: 

Câu 2: (1,5 điểm)

a. Giải hệ phương trình sau: 

b. Xác định hệ số b của hàm số y = 2x + b, biết khi x = 2 thì y = 3.

Câu 3: (1,5 điểm)

a. Cho hàm số y = ax2 (a # 0) . Tìm hệ số a của hàm số, biết khi x = -1 thì y = 1.

b. Cho hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và hàm số y = x + 2 có đồ thị là (d). Hãy xác định tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phương pháp đại số.

Câu 4: (2,0 điểm)

a. Cho phương trình x2 + 5x + 3 = 0. (1)
- Tính biệt thức ∆ (đenta) và cho biết số nghiệm của phương trình (1).
- Với x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (1), dùng hệ thức Vi-ét để tính: x1 + x2; x1.x2

b. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B dài 100km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10km, nên đến B sớm hơn 30 phút. Tính vận tốc của mỗi ô tô.

Câu 5: (3,0 điểm)

a. Cho tam giác MNP cân tại M, đường cao MH(H thuộc NP) . Từ H kẻ HE vuông góc MN (E thuộc MN).
- Biết MN = 25cm, HN = 15cm. Tính MH, ME.
- Đường thẳng đi qua E và song song với NP cắt cạnh MP tại F. Tứ giác NPFE là hình gì? Vì sao?

b. Cho tam giác ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O đường kính BC, vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Trên cung nhỏ AC lấy điểm D bất kì (D khác A và C), dây BD cắt AH tại E.
- Chứng minh tứ giác DEHC là tứ giác nội tiếp.
- Chứng minh AB2 = BE.BD.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Xem thêm Phổ thông trung học