Đề thi trắc nghiệm môn Hóa học (Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) - Ebook

 • Đánh giá: (31 Đánh giá )
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 923,5 KB
 • Lượt xem: 48.297
 • Lượt tải: 19.516
 • Ngày xuất bản: 18/07/2008
 • Ngày cập nhật: 18/07/2008
 • Yêu cầu: định dạng PDF

Giới thiệu

Đề thi trắc nghiệm môn: Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn)...

Tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66.925

Giáo trình vi sinh vật học (Phần 7) - Ebook Giáo trình vi sinh vật học (Phần 7) - Ebook

Giáo trình vi sinh vật học (Phần 7) - Ebook
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.435

Giáo trình vi sinh vật học (Phần 8) - Ebook Giáo trình vi sinh vật học (Phần 8) - Ebook

Giáo trình vi sinh vật học (Phần 8) - Ebook
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.435

Đề thi trắc nghiệm môn Vật lý ( Ban khoa học tự nhiên) - Ebook Đề thi trắc nghiệm môn Vật lý ( Ban khoa học tự nhiên) - Ebook

Đề thi trắc nghiệm môn Vật lý ( Ban khoa học tự nhiên) - Ebook
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.476

World Atlas - Địa lý World Atlas - Địa lý Ebook cung cấp bản đồ tổng thể tự nhiên của thế giới

World Atlas - Địa lý
 • E-book cung cấp bản đồ tổng thể tự nhiên của thế giới mà ngay trên đó, bạn có thể hấp chuột vào tên châu lục, quốc gia, tên vùng hay lãnh thổ để truy cập tới nội dung chi tiết hoặc vào danh sách các quốc gia và lãnh thổ xếp theo ABC...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 21,7 MB
 • Yêu cầu: Tiếng Việt
 • Tìm thêm: World Atlas - Địa lý - Ebook dia ly
 • Đánh giá: 57
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.075

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa học (Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) - Ebook Đề thi trắc nghiệm môn Hóa học (Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) - Ebook

Đề thi trắc nghiệm môn Hóa học (Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) - Ebook
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.516

Vật lý 8 - Ebook Vật lý 8 - Ebook

Vật lý 8 - Ebook
 • Phát hành: Edu vn
 • Nội dung giáo án: Bài 1 : Chuyển động cơ học, bài 2 : Vận tốc, Bài 3 : Chuyển động đều – Chuyển động không đều...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 422 KB
 • Yêu cầu: Trình đọc PDF
 • Tìm thêm: Vật lý 8 - Ebook Vật lý 8 - Ebook vat ly 8
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.131

Thuốc thử hữu cơ - Ebook Thuốc thử hữu cơ - Ebook

Thuốc thử hữu cơ - Ebook
 • Tài liệu “Thuốc thử hữu cơ” gồm 2 phần: phần 1 bao gồm nội dung lý thuyết của Thuốc thử hữu cơ và phần 2 là phần tra cứu các Thuốc thử hữu cơ và ứng dụng của chúng...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 2,8 MB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Tìm thêm: hóa phân tích công nghệ hóa hóa học thuốc thử hữu cơ
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.639

20 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 8 20 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 8

20 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 8
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.656

Giáo trình thiên văn học đại cương - Ebook Giáo trình thiên văn học đại cương - Ebook

Giáo trình thiên văn học đại cương - Ebook
 • Phát hành: ThS Trần Quốc Hà
 • Thế giới tự nhiên, xét về mặt vật lý, là một bức tranh gồm ba phần: Vi mô, vĩ mô và siêu vĩ mô. Siêu vĩ mô có nghĩa là vô cùng to lớn theo không gian và thời gian. Thiên văn là một môn học về thế giới siêu vĩ mô đó.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 3,7 MB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Tìm thêm: giáo dục học tập giáo trình thiên văn vật lý
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.405
Xem thêm Giáo dục - Học tập