Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010 - môn Toán (Giáo dục thường xuyên)

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 424 KB
 • Lượt tải: 840
 • Ngày xuất bản: 27/01/2013
 • Ngày cập nhật: 27/01/2013

Giới thiệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đề thi chính thức)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010
Môn thi: TOÁN − Giáo dục thường xuyên


Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1. (3,0 điểm)

Cho hàm số 

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x = −1.

Câu 2. (2,0 điểm)

1) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x) = x4 −8x2 + 5 trên đoạn [−1; 3].

2) Tính tích phân 

Câu 3. (2,0 điểm)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(1; 2; 3), N(−3; 4; 1) và mặt phẳng (P) có phương trình x + 2y − z + 4 = 0.

1) Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng MN.

2) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng (P).

Câu 4. (2,0 điểm)

1) Giải phương trình 9x − 3x − 6 = 0.

2) Giải phương trình 2z2 + 6z + 5 = 0 trên tập số phức.

Câu 5. (1,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O; SA = SB = SC = SD. Biết AB = 3a, BC = 4a và 􀁮SAO = 45o. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Vật lý lớp 12 (2008 - 2009) Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Vật lý lớp 12 (2008 - 2009) Sở GD&ĐT Đăk Nông

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Vật lý lớp 12 (2008 - 2009)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT Đăk Nông
 • Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Vật lý lớp 12 (2008 - 2009)
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 268 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Pháp chương trình chuẩn và nâng cao (2012 - Mã đề 371) Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Pháp chương trình chuẩn và nâng cao (2012 - Mã đề 371) Đề thi TN THPT tiếng Pháp

Đề thi tốt nghiệp THPT tiếng Pháp chương trình chuẩn và nâng cao (2012 - Mã đề 371)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27
Xem thêm Phổ thông trung học