Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh Môn: Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lý - Có đáp án

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 - 2014
Môn: TOÁN; Khối B, D

Thời gian làm bài: 180 phút

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8.0 điểm):

Câu I (2.0 điểm). Cho hàm số y = x3 – 3x2 + 2 có đồ thị (C).

1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2/ Đường thẳng (d) đi qua A(3; 2) và có hệ số góc k. Tìm k để đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt A, M, N sao cho tiếp tuyến của (C) tại M và N vuông góc với nhau.

Câu II (2.0 điểm). Giải các phương trình sau:

Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT Lý Thái Tổ

Câu III (1 điểm). Giải hệ phương trình:

Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT Lý Thái Tổ

Câu IV (2.0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật; độ dài cạnh AB = a; BC = a√2. Các cạnh bên bằng nhau và bằng 2a. Gọi M, N tương ứng là trung điểm các cạnh AD và BC, K là điểm trên AD sao cho .

a/ Tính thể tích hình chóp S.ABCD theo a.

b/ Tính khoảng cách và góc giữa hai đường thẳng MN và SK.

Câu V (1.0 điểm). Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT Lý Thái Tổ

PHẦN RIÊNG (2.0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn:

Câu VI.a (1.0 điểm).

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, lập phương trình đường thẳng d đi qua M(2; 3) và cắt Ox tại A(a; 0), cắt Oy tại B(0; b) sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 16, biết a và b dương.

Câu VII.a (1.0 điểm). Tìm số hạng chứa x6 trong khai triển thành đa thức của nhị thức Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT Lý Thái Tổ. Biết n thỏa mãn:
Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT Lý Thái Tổ

B. Theo chương trình Nâng cao:

Câu VI.b (1.0 điểm).

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho 3 điểm M(1; 1), N(-2, 2), P(2, -2). Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết M là giao điểm 2 đường chéo của hình vuông, đường thẳng AB đi qua N và đường thẳng CD đi qua P.

Câu VII.b (1.0 điểm). Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất.

Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT Lý Thái Tổ

Download tài liệu để xem chi tiết.

Vẽ kỹ thuật với AutoCad Vẽ kỹ thuật với AutoCad Ebook hướng dẫn sử dụng AutoCad

Vẽ kỹ thuật với AutoCad
 • Đánh giá: 228
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 229.500

Các phương pháp giải nhanh bài toán hóa học Các phương pháp giải nhanh bài toán hóa học Giúp học tốt môn hóa học

Các phương pháp giải nhanh bài toán hóa học
 • Đánh giá: 154
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79.953

Tự ôn luyện thi môn Toán Tự ôn luyện thi môn Toán Luyện thi đại học môn Toán

Tự ôn luyện thi môn Toán
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.041

Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô Tài liệu học kinh tế vĩ mô

Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô
 • Đánh giá: 47
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.870

Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010 Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010 Đề thi đại học môn Toán

Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46.989

Đề thi và đáp án môn Vật Lý khối A Đề thi và đáp án môn Vật Lý khối A Kỳ thi đại học năm 2011

Đề thi và đáp án môn Vật Lý khối A
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.077

Đề thi và đáp án môn Hóa khối A Đề thi và đáp án môn Hóa khối A Đề thi đại học môn hóa khối A năm 2011

Đề thi và đáp án môn Hóa khối A
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79.871
Xem thêm Cao đẳng - Đại học