Đề thi Olympic toán tuổi thơ năm 2013 cấp Tiểu học thành phố Bà Rịa - Đề thi cá nhân

Giới thiệu

CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA
-----------------------------------------

ĐỀ THI CÁ NHÂN
Thời gian làm bài: 30 phút


Câu 1:

Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống: 99 x 99 = 99 x 9 + 99 + 99 x .....

Câu 2:

Thực hiện phép nhân một số với 10,4. Khi viết 10,4 bạn Hùng lại viết thiếu chữ số 0 nên tích giảm đi 1120,5. Tìm thừa số kia?

Câu 3:

Một đơn vị có 45 người đã chuẩn bị đủ gạo ăn trong 15 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày đơn vị đó tiếp nhận thêm 5 người nữa. Hãy tính xem số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày?

Câu 4:

Tìm số có hai chữ số cùng chia hết cho 2 cho 3 và cho 5?

Câu 5:

So sánh hai phân số sau: 

Câu 6:

Có 26 xe vừa xe ô tô 4 bánh vừa xe máy 2 bánh. Tìm số xe mỗi loại? Biết rằng cả hai loại xe trên cộng lại có 70 bánh xe.

Câu 7:

Một hình chữ nhật có chu vi 56 m. Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật đó thêm 2 m thì diện tích hình chữ nhật đó tăng thêm 24 m2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Câu 8:

Hãy viết phân số thành tổng các phân số có tử số là 1 nhưng có mẫu số khác nhau.

Câu 9:

Lớp có 57,5% bạn nữ. Học sinh nam ít hơn 6 bạn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?

Câu 10:

Tỉ số độ dài hai cạnh của hai hình vuông là 3/4. Tính tỉ số diện tích của hai hình vuông đó?

Câu 11:

Hiện nay cha hơn con 24 tuổi, ba năm nữa tuổi con bằng 1/5 tuổi cha. Vậy tuổi cha hiện nay là bao nhiêu?

Câu 12: 

Tìm số tự nhiên bé nhất để thay vào X thì được: 3,15 x X > 15,5 x 3,15.

Câu 13.

Tìm hai số, biết 1/2 số thứ nhất đúng bằng 3/4 số thứ hai và hiệu của chúng bằng 20.

Câu 14.

Tìm chữ số tận cùng của tích sau: 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x … x 2009 x 2011

Câu 15:

Trung bình cộng số tuổi của hai anh em ít hơn tuổi anh là 5 tuổi . Hỏi Anh hơn em mấy tuổi?

Câu 16:

Nếu mua 1 quyển sách, 3 quyển vở và 5 cây bút thì phải trả 20000 đồng. Nếu mua 1 quyển sách, 4 quyển vở và 7 cây bút thì phải trả 25000 đồng. Hỏi nếu mua 1 quyển sách, 1 quyển vở và 1 cây bút thì phải trả bao nhiêu tiền?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

  • Đánh giá: 63
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 14.168

Một số bài tập Toán tiểu học Một số bài tập Toán tiểu học

  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.501
Xem thêm Tiểu học