Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm trường THCS Kim Đồng môn Toán Năm học 2011 - 2012

Giới thiệu

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài:
 45 phút (không kể thời gian giao đề)

TOÁN LỚP 9

Bài 1 (4,5 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 5(x – 2) = 3(x + 1)

c) |2x + 7| = 3

Bài 2 (2 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a) (x + 2)2 < (x – 1)(x + 1)

Bài 3 (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A, đường cao AH.

a) Chứng minh: ΔABC đồng dạng với ΔHBA.

b) Cho AB = 6 cm, BC = 10 cm. Tính HB.

c) Vẽ HE vuông góc với AB (E thuộc AB), HF vuông góc AC (F thuộc AC). Chứng minh: AE.AB = AF.AC.

TOÁN LỚP 8

Bài 1 (4,5 điểm)

Cho hai đa thức: f(x) = x2 + 2x4 + 10x3 – 3x2 + x2 – 1/4x + 5 và g(x) = x – 5x3 – x2 – x4 + 3x + x2 – 2x3 – 2x3 – 3x2 – 1/4

a) Thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính f(x) + g(x) và f(x) – g(x).

c) Tính giá trị của f(x) + g(x) và f(x) – g(x) khi x = – 1.

Bài 2 (2 điểm)

Tìm nghiệm của các đa thức sau:

a) P(x) = 25 – 5x

b) Q(x) = (x – 5)(3x + 2)

Bài 3 (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ các đường cao BD và CE (D thuộc AC và E thuộc AB), chúng cắt nhau tại K. Chứng minh:

a) ΔAEK = ΔADK.

b) AK là đường trung trực của ED.

TOÁN LỚP 7

Bài 1 (1 điểm)

Mở ngoặc rồi tính: 7989 – (5678 + 3999) + (678 – 3999)

Bài 2 (3 điểm)

Tính giá trị biểu thức:

Bài 3 (3 điểm)

Tìm x biết:

Bài 4 (3 điểm)

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB và OC sao cho góc AOB = 600 và góc AOC = 1200.

a) Tính số đo góc BOC.

b) Tia OB có phải là tia phân giác của không? Vì sao?

TOÁN LỚP 6

Bài 1 (4 điểm) Tính:

a) 55432 – 2345 +1234

c) 51,7 – (5,9 + 2,3) : 0,2

Bài 2 (4 điểm)) Tìm x:

a) x – 72 = 39 + 25

b) 3,5 + x = 4,72 + 2,48

c) x : 2,5 = 4

d) 132 : x = 3

Bài 3 (2 điểm)

Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5 m, chiều rộng 19,2 m. Nếu bể chứa 414,72 m3 nước thì mực nước trong bể lên tới 4/5 chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Đề thi học sinh giỏi lớp 7 THCS tỉnh Bình Dương môn Toán Đề thi học sinh giỏi lớp 7 THCS tỉnh Bình Dương môn Toán Năm học 2012 - 2013

Đề thi học sinh giỏi lớp 7 THCS tỉnh Bình Dương môn Toán
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 527

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học - THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học - THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên Đề kiểm tra môn Sinh

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học - THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 98

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Toán - Trường THCS Trần Cao, Hưng Yên (Đề 1) Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Toán - Trường THCS Trần Cao, Hưng Yên (Đề 1) Đề kiểm tra môn Toán

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Toán - Trường THCS Trần Cao, Hưng Yên (Đề 1)
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81
Xem thêm Trung học cơ sở